Grönnäs år 2017-18

Boningshuset på gården i Grönnäs finns med utritat med längd och bredd i meter på Lantmäterits kartor från år 1829, så ev är det byggåret? Men det finns även karta över gården hos lantmäterit med uppgifter om att det är ett hus där redan på 1700-talet, dock är detta huset ej utritat med sina mått på den kartan. Vid en titt inne i huset syns tydliga spår av 1700-talet, rejält timmer som har återanvänts i b.l.a. golvbjälklag, dörrar med gångjärn och beslag dito fönster som vittnar om att dem troligtvis är från det tidigare 1700-talshuset?  Och som fått sin givna plats vid en nybyggnation ca år 1829 i det hus som står där idag. Det finns även en mindre källare under huset med en djup mur som troligtvis utgjorde det tidigare 1700-tals huset mycket mindre yttermått. Här utför jag en omfattande timmerreparation  av gaveln, och till viss del reparation av stenmuren med hydrauliskt kalkbruk och sten, timmer från norra Värmland används och trätjära.