Renovering av ladugårdstak – Lerum (2012)

Ladugården som är byggd 1902 vars tak aldrig tidigare hade varit renoverat. Nedtagning av det enkupiga vingteglet. Rivning av rötna brädor och regel-konstruktion. Återbyggnad med entumsbrädor, reglar, oljehärdad board, luftläckt och bärläckt. Återplacering av mossrensade ursprungliga tegelpannor med en viss komplettering.