Renovering av takkupa, Bollebygd 2014

Villa byggd år 1916. Huset var tilläggsisolerat och renoverat utv under 1960-talet. Nuvarande ägare vill nu återställa delar av original fasad med vissa förändringar. Jag utför rivning av tilläggsisolering, befintlig balkong, och delar av timmerstommen. Montering av pardörr, grundmålning av ny panel och lock med linoljefärg, delvis byte av råspont på balkongtak. Plåtslagare lägger nytt plåttak sätter ränna och stuprör. Snickeriarbete av foder, droppbrädor och snickarglädje. Byggnation av bjälklag och trall i obehandlad norrlandsfura. Målning med vit linoljefärg grundstrykning, mellanstrykning och slutstrykning av mått och modell beställda snickeridetaljer för balkongstaket och räcke. Montering av dessa.