Renovering av tvättstuga, hall, kök, och angränsande rum – Hindås (2009)

Villa byggd vintern våren år 1924-25. Här utför jag rivning av golv, isolering, trossbotten och väggar delvis. Tilläggsisolering delvis av ytterväggar i grovkök och kök inv.  Återbyggnation med konventionell isolering och linisolering. Fem slingor vattenburen golvvärme indragen i samtliga golv. Värmeledande plåtar är tätskiktsmålade enligt leverantörens gällande krav. Flytspackling och tätskiktsmembran i tvättstugan. I samtliga rum är golvet klätt med klinkers (45×45 cm). Kök med angränsande rum är också flytspacklade, med detta får jag hjälp av min kund.

p1020483 p1020512 p1020524 p1020558 p1020585 p1020589 p1020615 p1020674 p1020681p1020687 p1020705 p1020715 p1020746 p1020749 p1020795 p1020813 p1020817 p1020838 p1020857 p1020869 p1020871 p1020873 p1020904 p1020906 p1020907 p1020923 p1020928 p1020975p1030007p1030066p1030070p1030072p1030076p1030077p1030087p1030088p1030091p1030101p1030157p1030161p1030166p1030224p1030257p1030261p1030269p1030274p1030278p1030292p1030300p1030309p1030327p1030421p1030424p1030428p1030432p1030442p1030461p1030466p1030478p1030485p1030512p1030523p1030526p1030528p1030532p1030533p1030536p1030539p1030544p1030569p1030571p1030572p1030575p1030577p1030579p1030588p1030591p1030593p1030594p1030599p1030604p1040684p1040685p1040691p1040694p1040699p1040725p1040731p1040732p1040736p1040737p1040738p1040748p1070288p1070292p1070302p1070303p1070304p1070305p1070306p1070307p1070308p1070309p1070310p1070311p1070312p1070313