Renovering av villa, Brännö 2015-16

Villa byggd år 1938 på Brännö.  Huset har delvis en timmerstomme från det hus som tidigare stod på samma plats, vilket var uppfört under 1700-talet. Här utför jag renovering av takkupan och sovrummet. Rivning av fönster, altandörr, fasad, sovrumsgolv och trossbotten delvis. Förstärkning av skadat bjälklag, reparation av tvåtums timmer i väggen delvis. Täckning av fasad med förhydringspapp och asfaltboard samt luftläckt. Glasning och linoljekittning, grundmålning mellanstrykning och slutstrykning med linoljefärg av måttbeställd pardörr. Plåtslagare lägger nytt plåttak, sätter hängrännor och stuprör. Isolering av bjälklag med hampa. Golvläggning av nytt massivt spontat  grangolv. Vägg förstärkt med råspont invändigt som täcks med tretexskiva. Framtagning av nya invändiga snickerier efter originalmått och profiler såsom golvlist, hålkärlslist samt foder och delvis byte av detta i sovrummet. All fasadpanel är linoljemålad av fastighetsägaren.

img_0309p1070411p1070412p1070414p1070417img_0574img_0576img_0577img_0578p1070419p1070423p1070427p1070430p1070432p1070438p1070443img_0610p1070444img_0613p1070445p1070451p1070452p1070454p1070456p1070457p1070460p1070463p1070465p1070468img_0648img_0652img_0655p1070469img_0702img_0705img_0712p1070483img_0718p1070488img_2098img_2232img_2246img_2249img_2537img_2538img_2297img_2306img_2308img_2310img_0728img_2318img_2332img_2340img_2366img_2367img_2418img_2425img_2536