Renovering av villa, Brännö 2016

Villa byggd 1938 på Brännö, villan har delvis en timmerstomme från det 1700 tals hus som tidigare stod på samma plats. Här utför jag rivning av panel, urmontering av fönster, borttagning av rötskadat timmer som är från 1700 tals huset. Delvis renovering av trossbotten och golv, förstärkning av befintligt bjälklag. Återbyggnation med nytt timmer från Värmland, dymling och drevning. Utvändigt återskapas samma ytskikt på timret som originalet drevning, trätjära, hydraliskpapp och linoljemålad fasad. Nyproducerat fyrluftsfönster efter originalmått från tidigare fönster. Treluftsfönster på gaveln sätts åter på plats. Invändigt är väggen drevad och klädd med glespanel och tretexskivor istället för tidigare målade masonitskivor. snickerier som foder och profilerad blomsterbräda efter originalprofil och mått från övriga huset. Fasaden är målad av fastighetsägaren med linoljefärg, och bjälklaget isolerat med hampa, dem har även glasat kittat och målat det nyproducerade fyrluftsfönstret.

img_1717 img_1726 img_1794 img_1808 img_1803 img_1810 img_1822 img_1824 img_1831img_1833 img_1836 img_1847 img_1849 img_1869 img_1888 img_1891 img_1893 img_1896img_1898 img_1904 img_1905 img_1906 img_1911 img_1914 img_1928 img_1932 img_1933img_1936 img_1938 img_1943 img_1944 img_1952 img_1953 img_1954 img_1956 img_1963img_1984 img_2022 img_2025 img_2032 img_2046 img_2059 img_2069 img_2072 img_2082img_2084 img_2085 img_2088 img_2090 img_2091 img_2093 img_2100 img_2106 img_2107img_2108 img_2112 img_2124 img_2127 img_2129 img_2130 img_2131 img_2134 img_2143img_2144 img_2294 img_2145 img_2151 img_2152 img_2153 img_2155 img_2156 img_2158 img_2160 img_2419 img_2426 img_2474 img_2535 img_2526