Renovering av villa, Brännö 2015

Villa byggd 1938 på Brännö, villan har delvis en timmerstomme från det 1700 tals hus som tidigare stod på samma plats. Här utför jag rivning av panel, borttagning av rötskadat timmer som är från 1700 tals huset. Återbyggnation med nytt timmer från Värmland, dymling och drevning. Utvändigt återskapas samma ytskikt på timret som originalet, trätjära, hydraliskpapp och linoljemålad fasad.  Renoverat originalfönster sätts åter på plats. Invändigt är det oxå återskapat efter original, glespanel och tretexskivor, snickerier som foder och profilerad blomsterbräda efter originalprofil och mått.  Fasaden är målad av fastighetsägaren med linoljefärg, lika så fönstret som oxå är renoveratp1070471 p1070473 p1070476 p1070478 p1070480 img_0888 img_0889 img_0890 img_0891 p1070526 img_0907 p1070531 p1070532 p1070536 p1070537 img_0919 img_0920 p1070538 p1070541 img_0921 img_0922 img_0923 img_0930 img_0932 img_0934 p1070543 p1070545 p1070547 p1070549 img_0938 img_0939 p1070550 p1070551 p1070554 img_0950 p1070556 p1070557 img_0957 img_0958 p1070560 img_1723 img_1747 img_1886 img_2255.